top of page

Netværkets (u)forudsigelighed og hvad gode forbindelser kan skabe :)

Opdateret: 16. sep. 2022


Har du fornylig tænkt over, hvad et godt netværk kan skabe af muligheder og de muligheder du sammen med andre kan skabe ved at du i praksis spørger ind til, hvordan det går?


Alt i alt: Jo mere vi dyrker vores forbindelser, jo mere kan der ske. Selvfølgelig skal vi ikke bare sige ja til enhver 'kop kaffe' og ethvert tilbud og ethvert møde. Men det er også rigtig sundt at være nysgerrig på, hvad din nyeste eller en gammel netværkskontakt foretager sig og hvad der fx kan komme ud af at genskabe forbindelsen.

Når du ved, hvilke værdier, du arbejder for og når du ved, hvad du søger, så kan mulighederne åbne sig.


Fornylig fik jeg en af den slags oplevelser, som udelukkende kommer af et godt netværk, hvor vi bruger hinandens kompetencer. Jeg blev inviteret på photo- og videoshoot via en dygtig netværker (tak), jeg kender, som er tilknyttet en fond og et universitet. Hendes netværk arbejder med at minimere stress og herunder at integrere arbejdslivet i naturen. Noget, som er ved at trende inden for mental velvære / psykologi / coaching: At anvende naturen - som møderum, som arbejdsrum, som afstressning og til diverse mindfulde øvelser, der gavner det mentale velvære meget virkningsfuldt.


Det interessante er, at vi er mange, der arbejder med naturen som et arbejdsrum og at vi enten inviterer naturens resurser indenfor i lokalerne, ind i vores indre mentale forløb eller at arbejdspladsen inviteres udenfor. Dette er på min (arbejds)agenda og indenfor min værdiskala, og derfor siger jeg gerne ja til den slags invitationer.


Det har også bevirket, at jeg indenfor de seneste tre måneder har haft flere arbejdsoplevelser ude i naturen. Og det kan man da kun blive mere lykkelig af ;)


Så hvis du skulle prioritere noget lige nu, i dit arbejdsliv, og kontakte dit netværk, hvilke værdier skal disse personer så repræsentere og hvad vil du spørge dem om?


Foto: Fotograf Morten Bo Larsen, Amager Fælled.


#natureconnection#mentalhealth#mentalvelvære#mindset#mindblowing

bottom of page