top of page

En svær opgave? Brug 'intentionel prioritering'

Opdateret: 28. maj

Dette opslag er en del af Mindfitness julekalender på LinkedIn, men kan anvendes hele året: Har du en opgave, du udsætter? Så brug 'intentionel prioritering'.Det handler om at sætte i gang, mens du tilsidesætter dit behov for at overspringshandle på opgaven. Skub dig selv i gang.


At pushe sig selv i gang er der flere veje til og hvad du vælger, afhænger af, hvad du har af mentale 'stopklodser':

Hvis frygten stopper dig og har det med at fylde meget, så handler det om at tage det mest simple skridt henimod det, du gerne vil, men stopper dig selv i. Vid, at du kan overkomme din frygt og at med tiden bliver det nemmere for dig at gøre. Tiden arbejder for dig. Om lidt er frygten eller forventningen om frygten ovre, mens du handler på det mest enkle skridt til det, du gerne vil.

Dernæst tager du det næste skridt. Og det næste. Når du har taget nok skridt henimod det, du vil, så stopper du og giver dig selv et mentalt klap på skulderen - uanset hvad du gjorde! Også selv om du ikke handlede i dag. Selvomsorg og selvkærlige tanker er vejen for dig. Hvis du har svært ved at komme i gang, men du udskyder og overspringshandler, så kan du vælge følgende:

- Sæt intentionen i dine tanker ("Jeg gør ... i dag og det betyder .. for mig at få gjort og føles .... bagefter").

- Skriv opgaven ned på to do listen.

- Prioriter og synliggør første skridt, som du skal udføre.

- Handl. Fx kan handling igangsættes via nedtælling, som er en metode, der er gjort populær via foredragsholderen Melanie Robbins (tæl ned fra 5 og handl).


Når tanker og følelser får os til at stoppe op, kan én metode være bare at komme i gang. Uden at tænke for meget over, at det skal ske. Dermed undgår du undskyldningerne for ikke at handle.

Det kan bruges til et udfordrende telefonopkald, at komme ud af sengen til tiden, at skrive en svær mail eller tage fat på en langstrakt opgave og få delt den op og så kun tænke på at handle på 'første enkle skridt', du kan tage. Nogen gange er det første skridt at skrive navn og telefonnummer ned og lægge klar. Næste skridt, når du er klar, er fx at tælle ned fra 5 til 0 og så gøre det uanset hvad. Næste skridt kan være, at du gennemfører uanset hvad der sker. Næste skridt kan være at vælge at sige: "ok, jeg gjorde det!", til hvad der skete. Og næste skridt kan være at give dig selv et mentalt skulderklap for at være kommet så langt. Nu kan du gøre det en gang til. Nemlig at nudge dig selv til handlinger, der kan forekomme svære, ved KUN at tænke på: "Hvad er det første, nemmeste skridt, jeg kan gøre, for at starte på min - bevidste - handling'?


Hvilken opgave vil du tage fat på i dag? Dit løfte til dig selv. Skriv det gerne ned med pen og papir.


* * *


Med mental fitness øger du fokus på din mentale trivsel, som dermed også har effekt på din præstation, din motivation og dit velvære.

Nogen gange er det enkle øvelser, der skal til. Nogen gange er det mere sammensatte øvelser, som fordrer mere. I denne julekalender er det nemt og ligetil og du har muligvis prøvet nogle af principperne bag øvelserne, som bygger på fx mentale prioriteringsværktøjer, kognitive øvelser eller mindfulde øvelser.


Når du mentalt og bevidst træner, så er du selv med til at sætte kursen for din tilstand i løbet af din arbejdsdag.

Bliv bevidst om, hvilke redskaber, du kan benytte for at skabe din egen trivsel og indre rare tilstand på arbejdet. Så kan du agere - også i pressede situationer eller der, hvor du overspringshandler.


En del af vores handlemønstre er IKKE hensigtsmæssige. Når vi bliver opmærksomme på vores uheldige mønstre, så skal vi oftest gentage de nye, ønskede vaner igen og igen.


Det er princippet bag mindfitness.

Bliv opmærksom på det, du vil ændre.

Gentag det. Til det bliver en vane.

Fortsæt med din nye vane ved at huske dig selv på at gøre det.

Ved at gøre det bevidst i en periode og meget gerne ved at gøre det sammen med andre på en rar og motiverende måde.

Så bliver det meget nemmere at ændre til noget, der er rart for dig.

Og dét er, hvad jeg gerne vil hjælpe dig og andre med.

Til sundere trivsel i løbet af arbejdsdagen.


Følg med i denne decembers mentale julekalender. I januar vil du kunne se koncepterne på websitet Mindvision, LinkedIn samt Facebook. Du kan også skrive til mig og høre mere om mindfitness til stresshåndtering, fastholdelse eller performance til virksomheder eller soloarbejdende.


Bh. Elisabeth :)

bottom of page