top of page

OM KONCEPTET MINDFITNESS

Ring eller send en sms til Elisabeth 
på mobiltlf:


(+45) 50 24 97 90

OM MINDFITNESS KONCEPTET

Mindvision er en faciliterende konsulentvirksomhed, der fokuserer på at forbedre mental trivsel og mindske stress hos mennesker tilknyttet arbejdslivet. Vi tilbyder unikke og effektive workshopforløb, der kombinerer den nyeste viden om mental trivsel og mindtræning med en praktisk tilgang.

Hos Mindvision er vi dedikerede til at hjælpe mennesker med at opnå deres mål og øge deres motivation gennem mental træning og trivselsforbedrende vaner.

 

”Det tager kun få minutter dagligt at opbygge en ny vane”, er tankegangen bag konceptet Mindfitness.

Det handler om at gøre det enkelt at opnå mentalt velvære.
Som supplement til allerede eksisterende workshops, kurser, individuelle forløb.
Eller som det tilvalg, virksomheder vælger fordi fremtidens arbejdsliv og arbejdskultur er under forandring henimod mere fleksibilitet for alle, men også umiddelbart stigende krav til den enkelte.

At vælge Mindfitness er at være foregangsvirksomhed med tilbud til de ansatte om mental trivsel – som at gå glad i fitness med dit mindset.  

At vælge Mindfitness som deltager er at være first-mover inden for en ny måde at motionere på, så du vedligeholder din mentale sundhed. 

Referencer fra tidligere forløb

"Elisabeth er en dygtig, grundig og erfaren underviser der deler rundhåndet ud af al sin viden og hjælper dig så godt på plads i lige præcis det, der er din måde og stil."

Maria E, eventskaber og blogger, 45 år

"Elisabeth er tillidsvækkende i en samtale. Og det er berigende samtaler. I forhold til det intellektuelle niveau, har det et format, hvor man kan tale til mange referencepunkter.

Med Elisabeth kan man komme videre med sig selv".

Martin, dirigent og komponist, 53 år

"Min erfaring med Elisabeths mindfulness session var absolut positiv. Det er brugbart, hvad enten det kniber på det psykiske eller eksistentielle plan, idet, at det på en meditativ måde konfronterer dig med nuet.".

Cecilie, universitetsstuderende, 24 år

Unge Forretningskvinder

Hvilket konkret problem løser konceptet Mindfitness?

Mindfitness forbedrer:

 • motivationen

 • arbejdstilfredshed

 • det mentale velvære

 • fokus og performance

 • prioritering i komplekse situationer.

For virksomheder virker mindfitness på:

 • vejen til fastholdelse af ansatte
 • forebygger stress ved at forøge det mentale velvære
 • styrkelse af performance og ansatte med høje ambitioner.

I arbejdssituationer er mindfitness godt for dig, der oplever, at du

 • har du brug for at få overblik og struktur over dine planer.

 • oplever mentale stopklodser, som forhindrer dig i at være dig bedst muligt

 • har du brug for sunde vaner, arbejdsvaner og motivation til at komme videre

Hvad gør mindfitness unik?

Mindfitness er som din egen løbetræner. Du følger en plan for, som matcher dine ønsker og reelle behov. Du motiveres i samspil med facilitator og dit workshophold. Både de dage, hvor du er allermest motiveret og de dage, hvor det er rart at have andre at læne sig op af.
Få opbakning til det, du vil ændre på. Få nogle støttende vaner.. Find ud af, hvordan vil du motiveres. Få inspiration sammen med andre.
Hjælp til motivation og energi, til sunde arbejdsvaner med mindfitness..
Du træner nemt på mindfitness-workshops, der skaber bedre vaner med:
 • mentale og kognitive værktøjer
 • visualisering og ændret forestilling, som til sportsfolk
 • brug af moderat fysisk aktivitet,
 • viden om hjernens plasticitet og belønningssystem
 • guidede forløb, som meditation og mindfulness.
"Det tager kun 5 minutter dagligt at opbygge en ny vane.",
Elisabeth 
Mindfitness konceptet fitness center for hjerne og hjerte mindvision elisabeth milada vind

OM FOUNDER OG FACILITATOR ELISABETH

Ring eller send en sms til Elisabeth 
på mobiltlf:


(+45) 50 24 97 90

OM FOUNDER & FACILITATOR ELISABETH

Mit navn er Elisabeth Milada Vind og jeg er facilitator og founder af konceptet Mindfitness. 

Min force er at kunne se, hvad der er behov for på sigt, at skabe ord og mening for det og sætte det i værk. 

Mit ønske er, at udbrede mental trivsel i arbejdslivet, helt enkelt, med Mindfitness. 

Det er der to hovedårsager til:
 

1. Nutidens og fremtidens arbejdsliv kommer til at forandre sig over de næste mange år.

Det fleksible arbejdsliv, vi er i overgangsfasen til på arbejdsmarkedet, bevirker, at vi skal til at gå bort fra tankegangen 'arbejde' og i stedet se vores arbejdsliv som en tilstand eller et tilstedevær. 

Det stiller krav til både arbejdsgiver og til arbejdstager. Eller sagt på en anden måde: Vi kommer trinvist til at ændre på arbejdskulturen fordi udviklingen allerede er i gang. 

2. Der skal være plads til os alle
Vi har i mange år sat mennesket i system og kasser. Det har sine fordele, men helt sikkert også sine begrænsninger. For kun få af os matcher helt disse kasser. Og blandt andet derfor får vi så høj grad af mental mistrivsel iblandt os. 

Jeg er selv en af dem, som ikke har passet ind i arbejdslivets normalitet. 
I mange år overbeviste jeg mig selv om, at det var mig som individ, som skulle tilpasse mig og at det var mig, der var noget galt med. Og måske handlede det også om min opvækst - eller min biologi?... Det reflekterede jeg længe over, mens jeg forsøgte at tilpasse mig. 

Rigtig mange mennesker har hver deres behov for at trives mentalt. På det indre plan og i forhold til de ydre rammer. Gad vide, om du kender til det? Undersøgelserne om mental trivsel viser, at det ser skidt ud. Og det skal vi gøre noget ved. Nu. Og det vil jeg meget gerne være med til at bidrage til. Gerne sammen med dig.

Den personlige mentor

Udover at uddanne mig løbende, være passioneret omkring nyere viden om det mentale og generelt have en masse viden med mig, så kalder jeg mig også for praktiker. Jeg har dels været mentor for og rådgivet mange mennesker gennem årene til at folde sig selv mest muligt ud, med sine potentialer og som den, man er. Dertil har jeg selv flere gange været i samspil med mennesker, som har levet med begrænsende handlingsmønstre eller dysfunktionaliteter, og jeg har derfor helt naturligt haft en behov for at søge indsigt i, hvorfor mennesker handler, som de gør psykologisk set.

Som det gælder for mange mennesker , så er jeg vokset op med et utrygt tilknytningsmønster
Min egen udfordring var, at jeg havde store udfordringer med at arbejde eller studere i standard-kasserne. Selv om det ikke var synligt.
Det er der mange årsager til, som i høj grad for mig handler om det mentale - med en anderledes måde at fokusere på end flertallet. Som fx en naturlig tendens til det, som kaldes en (passioneret) springende arbejdsstil med højtydende topfokus afløst af behov for længere pauser. Jeg oplevede stress. Og jeg forstod for alvor i alderen fra 30 til 50 år, hvor meget jeg dealede med angst af forskellig art igennem skole, uddannelse og i arbejdslivet. Det er sent at erkende. At hjælpe mennesker til forebyggelse og tidlig indsats kan ændre meget for mange mennesker.

Kort om Elisabeth

Som founder og facilitator af Mindvision, er Elisabeth en dygtig og erfaren konsulent med over 15 års erfaring i at arbejde med motivation, personlig udvikling og mental trivsel. Hun har en solid baggrund inden for personlig visuel branding og rådgivning af stærke personlige brands, samt erfaring med at håndtere hurtig forandring og omstilling på arbejdspladsen. Elisabeth har en cand.comm. uddannelse med journalistik, kommunikation og psykologi, en salgspsykologi- og businessmarketing-uddannelse samt en businessstrategi-uddannelse.
Hendes passion for at lære og forstå menneskers motivation, og hendes dedikation til at hjælpe andre med at opnå succes, gør hende til den ideelle sparringspartner for dem, der ønsker at øge deres motivation og opnå deres mål og drømme.

Kontakt Elisabeth for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at forbedre mental trivsel og mindske stress.

Spørgsmål og svar om Mindvision Mindfitness workshopforløb og events:

 

Hvad er formålet med Mindfitness workshopforløbene? 


Formålet med Mindfitness workshopforløbet er at give deltagerne redskaber og teknikker til at forbedre mentale trivsel og arbejdsglæde i det daglige arbejdsliv via mentale metoder, der er nemme at indarbejde.

 

Hvilke emner dækker workshopforløbene over? 


Workshopforløbene henter sin inspiration fra mentale, velafprøvede metoder, praksis og forskning. Disse metoder er enten formidlet ud fra de nuværende gængse metoder eller præsenteres i sin egen, unikke form, som fx ‘Trivselsfrontløber’ og ‘Trivselsbarometret’.

​​​​​​​​

Hvor foregår workshopforløbene eller lignende mindtrænende forløb?

For virksomheder foregår et forløb oftest på selve arbejdspladsen eller et tilknyttet område til virksomheden af hensyn til arbejdsflowet hos de ansatte og et forløb tilpasses til arbejdsdagen. Typisk i starten eller slutningen af en arbejdsdag eller i forlængelse af en pause. 

Onlineforløb foregår i sagens natur online og tilbydes typisk til selvstændige, soloarbejdende og lignende målgrupper. 

Events som go' morgenmøde, gå-hjem-møde, teaserworkshop og foredrag foregår på aftalt lokation. 

Enkelte forløb med et mindre antal deltagere kan foregå på Mindfitness lokation, Rentemestervej i København, efter aftale. 

Hvad hvis vi / jeg gerne vil have et forløb, som ikke findes i forvejen? 

Det er muligt at bestille særlige forløb hos Mindvisio efter aftale.

Det er også muligt at få designet et særligt workshopforløb efter aftale. 

Dertil er det også muligt for enkeltpersoner at samle et antal deltagere til et hold og forespørge om, hvordan Mindvision kan tilbyde et oplæg til jer. 

 

Kan man måle udbyttet og hvordan præsenteres resultaterne?

Subjektive oplevelser kan godt måles via kvantitative og kvalitative undersøgelser, og hos Mindvision vil det typisk være via spørgeskema og deltagernes feedback til underviser. Det præsenteres efter endt forløb i en rapport, hvis dette er aftalt. 

 

Hvor mange sessioner indeholder workshopforløbene? 


Workshopforløbene indeholder det antal sessioner, som er aftalt. Fx vil en typisk workshop til virksomheder indeholde en opstartende afklaring med virksomheden, en eller flere ugentllige sessioner med deltagerne, hjemmeøvelser, mulighed for at få feedback undervejs, spørgeskema og evaluering til deltagerne samt efter aftale en overordnet rapport om udbyttet til HR, ledelsen. Der gives værktøjer til deltagerne, som kan bruges under forløbet og efterfølgende.

 

Hvor ofte afholdes workshopforløbet?

Workshopforløbet afholdes over en periode, så deltagerne kan integrere de nye vaner. Det anbefales minimum at et forløb varer tre eller seks måneder med en session pr. uge, eller i et fortløbende forløb for de bedste resultater for virksomheder, som prioriterer mental trivsel som en del af organisationens tilbud til de ansatte.

 

Hvor mange deltagere er der på et hold?

Et hold består af maksimalt 20 deltagere eller efter aftale.

 

Hvem er målgruppen for workshopforløbet?

Målgruppen for workshopforløbet er ansatte i virksomheder, soloarbejdende eller selvstændige. Der kan også udarbejdes forløb, som er til særlige målgrupper.

 

Hvordan foregår betaling til workshopforløbene?

Workshopforløb er enten aftalt som forløb af fx 3, 6 eller fortløbende abonnement. Eller som en samlet betaling for et enkelt, aftalt forløb.

 

Hvordan foregår betaling til go’ morgen møder, foredrag og lignende enkeltstående events?

Beløbet betales som et aftalt event via faktura.

bottom of page